Biologisch?


Wat maakt de Biofruitteler een “biologische” ondernemer?

Biologisch is eigenlijk heel slim omgaan met alles wat leeft. Als je goed zorgt voor de natuur, zorgt die ook goed voor jou. Planten en dieren krijgen de tijd om te groeien en de bodem raakt niet uitgeput. Dus geen kunstmest, geen chemische middelen en geen gentechnologie. Onkruid wordt niet platgespoten, maar met maaien, schoffelen en harken aangepakt.

De biofruitteler probeert samen te werken met koolmezen die rupsen eten, zweefvliegen die bladluizen eten, enzovoort. Met nestkastjes en bloembedden worden deze helpers gelokt.


Duidelijke regels
In het vochtige Nederlandse klimaat zijn schimmelziektes een grote vijand van de fruitteler. Om deze te bestrijden mag de biologische fruitteler spuiten met stoffen van natuurlijke herkomst, zoals zwavel. Dit is in Europese regels vastgelegd. Het liefst gebruikt een biologische teler ook deze stoffen niet, en daarom worden er veel proeven gedaan met appelrassen zoals Santana en Topaz, die een grote natuurlijke weerstand hebben.


25 keer minder belastend
Al met al is biologische fruitteelt qua bestrijdingsmiddelen 25 keer zo milieuvriendelijk als gangbare fruitteelt, volgens een onderzoek van het Centrum voor Landbouw en Milieu.


Andere geconstateerde verschillen in dit onderzoek:
• betere biodiversiteit (meer dieren en planten);
• mooier landschap;
• minder afval;
• minder cadmium in het milieu.


Dierenrijkdom

De biologische landbouw in het algemeen heeft de zorg voor levende organismen hoog in het vaandel staan: van het allerkleinste beestje in de bodem tot de allerhoogste boom die daar boven uit torent. Daarom is elke schakel in de biologische voedselproductieketen gericht op behoud van planten en dieren en vergroting van de soortenrijkdom.

Werkwijzen van telers van Biofruit die de biodiversiteit bevorderen zijn het aanleggen van vijvers, het niet maaien van bepaalde delen van de boomgaard, het ophangen van nestkastjes, insecten huisjes. Verder moet de teler met de natuur samenwerken om ziektes en plagen te voorkomen, dit doet men vooral met natuurlijke vijanden.


Eco-systeem

In de biologische teelt wordt, meer dan in de gangbare teelt, vertrouwd op de veerkracht van het gehele ecosysteem. Natuurlijke vijanden ruimen insecten op die het gewas aantasten. Biologische telers proberen de omstandigheden voor die natuurlijke vijanden zo gunstig mogelijk te maken.

Soms lukt deze strategie verbazingwekkend goed, soms minder en soms helemaal niet. Zo eten lieveheersbeestjes, zweefvlieglarven, gaasvlieglarven en oorwurmen uiteindelijk de bladluizen op die de bomen aantasten. Maar omdat deze natuurlijke vijanden pas sterk uitbreiden door het grote voedselaanbod (bladluizen), hebben de luizen vaak al de nodige schade aangericht”


Bloedluis

Deze luis komt ook voor in de biologische teelt maar doordat minder wordt bemest hebben de bomen meer weerstand. Om verdere verspreiding te voorkomen moeten wij de parasieten van de bloedluis stimuleren. Dit gebeurt door schuilgelegenheid te bieden aan oorwormen en nestgelegenheid te bieden aan vogels.


Roofvogels

In veel boomgaarden zitten veel grote roofvogels en staan verschillende kasten voor de torenvalken. Sommige boomgaarden hebben een ooievaarsnest en vleermuizen. Anderen hebben een moeras greppel waar de kikkers het heel leuk hebben.


Torenvalk

De torenvalk is een belangrijke ‘medewerker’, ze zorgen jaarrond voor het onderdrukken van de muizenpopulatie die altijd aanwezig is omdat er zoveel voedsel is (wortels van de bomen en appels in de herfst). Je geeft ze een kast met opening naar het oosten en je hebt ze eigenlijk altijd op je perceel.”


Moeder Natuur

Zoals bij alle vruchten, als het gaat om energie, moeten appels en peren het vooral hebben van moeder natuur ! Er wordt wel energie verbruikt bijvoorbeeld in het koelstation, transport en voor de verpakking maar over het algemeen zijn de appels en peren van de Biofruit telers behoorlijk energie vriendelijk !

Dit heeft vooral te maken met het feit dat de biologische teelt kunstmest verbied. Geen kunstmest betekent in sommige gevallen 80% minder energiegebruik en broeikasgasemissies aangezien het produceren van kunstmest enorm veel energie kost.

De Biofruitteler gebruikt bijvoorbeeld zo veel mogelijk groene stroom. “Ook de warmte van de koelmotoren wordt gebruikt voor de verwarming van de kantine en douches, de koelcellen zijn tevens uitgerust met elektronische ventielen en in de toekomst gaan wij ook zonnepanelen plaatsen op de schuur”.


“Zonder gezonde bomen geen fruit”

Het klinkt logisch en dat is het ook. Daarom houden wij ons binnen Biofruit vooral bezig om de bomen gezond te houden. Door bijvoorbeeld het gebruik van compost, slootkanten beperkt te maaien, vlinderbloemige planten te sparen zorgen wij er voor dat het gewas zo gezond en sterk mogelijk is.

Aangezien biologische landbouw zich richt op het samenwerken (in plaats van tegenwerken) met de natuur, verbiedt de regelgeving het gebruik van Genetisch Gemodificeerde Organismen.


Een gezonde bodem is essentieel in de fruitteelt

Helaas is deze belangrijke hulpbron ook één van de meest verwaarloosde bronnen. Biologische telers kunnen goed uitleggen waarom de bodem essentieel is voor het leven op aarde omdat het planten voedt, die op hun beurt voedsel en zuurstof leveren aan mens en dier.

De Biofruitteler doet er alles aan om zo goed mogelijk met de bodem om te gaan en probeert ook de bodem te verbeteren door voor een goede bodem en voeding te zorgen, de bodemstructuur te verbeteren en effectief waterbeheer. Biofruit zegt dan ook: “Wij gebruiken voor de bemesting compost, biologische kippenmest en biologische luzerne tevens stimuleren wij de regenwormen voor een goede humus verhouding in de grond”.


Waterbeheer

Water is niet alleen als een factor in het teeltproces, maar veeleer als een vitaal en natuurlijk element dat steeds moet worden beschermd door er zeer zorgvuldig mee om te gaan.

Biofruit gebruikt zo veel mogelijk water uit de sloten om deze sloten staat veel riet, dit zijn goede planten die voor zuiver water zorgen. Over het algemeen geven wij in de nacht water omdat er dan geen zon is en het water daardoor niet snel verdampt.

De meeste van onze telers hebben een fertigatie installatie aangelegd. Hierdoor kan de teler precies de hoeveelheid water afstemmen aan de behoefte van de boom. Dit geeft een waterbesparing van 75% ten opzichte van het reguliere volveldsberegenen.  Dus ook weer een hele slimme manier van milieuvriendelijk fruittelen.

Ijsvorming ten gevolge van nachtvorstberegening

Volveldsberegenen wordt nog wel gebruikt bij nachtvorstwering. Dit is een essentieel onderdeel van bloesembescherming tegen de vorst.